Mehmet Ali AYNİ

13.06.2019

24 Kişi Okumuş

0 Yorum

(d. 25 Şubat, 25 Zilkade 1285/1868, Manastır) – (ö 29 Kasım 1943)

Türk bürokrat, Balıkesir valilerinden.

Ailesi aslen Konyalı. Sıbyan Mektebi’nin ardından 8 yaşlarında iken ailesiyle birlikte önce Selanik’e, ardından İstanbul’a gelir. Babasının görevi nedeniyle Sana ve Yemen’e gider. Burada Askeri Rüşdiye’ye devam eder ve Fransızca dersleri alır. 2 sene sonra ailesiyle İstanbul’a döner. Sırasıyla “Gülhane Askeri Rüşdiyesi”, “Mülkiye”nin İdadi kısmı ve yüksek kısmından mezun olur. (1888). Mülkiye’de Edebiyat hocası Recaizade Mahmud Ekrem, tarih hocası Mizancı Murad Bey’dir.

İstanbul Hukuk Mektebi, Edirne İdadisi (1889), Dedeağaç (1890), Halep (1892), Diyarbakır (1893)’da öğretmenlik ve Maarif Müdürlükleri yapar. İstanbul’a dönüşünde (1895) Maarif Nezareti İstatistik Başkatibi olur. Maariften ayrılarak idareciliğe başlar. Kosova (1897) ve Kastamonu (1899) vilayet mektupçuluğu yapar. Sinop Sancağı Mutasarrıf vekilliğinde bulunur (1902). Kastamonu’da görev yaparken Kastamonu Vilayet Matbaası’nı kurar. 1903-1912 yılları arasında Taiz, Yemen, Ammere, Basra, Karesi (Balıkesir), Lazhiye Mutasarraflığı; Elâzığ, Yanya, Arnavutluk, Trabzon valiliği yapar. Bu son görevinden Talat Paşa’nın emriyle 1913 yılında emekliye sevkedilir.

Emrullah Efendi’nin tavsiyesi üzerine Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Müderrisliğine getirilir (1914). Edebiyat Fakültesi reisi seçilir (1915). Bu görevde iken Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nı kurar. Istılahat-ı İlmiye Encümeni’nde görev alır ve Felsefe terimlerinin tespitinde emek verir. Bu görevlerine ek olarak Çamlıca Kız Lisesi’nde, Darülfünun Tasavvuf Şubesi’nde ve Medresetu’r-Reşad’da hocalık yapar. Mütarekeden sonra İttihatçılardan diye Şeyhülislam Mustafa Sabri tarafından görevine son verilir. 1922 yılında TBMM Hükümeti tarafından Medresetu’r-Reşad’daki görevine iade edilir. Ankara’ya çağrılır ve Şeriye ve Evkaf Vekaleti bünyesinde kurulan Telifat ve Tetkikatı İslamiyye üyeliğine getirilir. 1924’e kadar bu görevde kalır. İstanbul’a döner. İlahiyat Fakültesi’nde “Tasavvuf”, Harbiye’de “Ahlak”, Harp Akademisi’nde “Siyasi Tarih” okutur. Türkiye’yi temsilen Uluslararası Felsefe Kongrelerine katılır. 1937 yılında tedavi için gittiği Paris dönüşünde, “İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu Reisliği”ne getirilir. Geçirdiği ameliyat sonrasında 29 Kasım da İstanbul’da ölür. Zincirlikuyu Mezarlığında gömülüdür.

BALIKESİR VALİLERİ SAYFASINA DÖN
İlgili Terimler :

SON EKLENENLER

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Aktif : 0 Ziyaretçi Bugün : 2 Ziyaretçi Dün : 29 Ziyaretçi Bu Ay : 644 Ziyaretçi Bu Yıl : 4095 Ziyaretçi