Balıkesir Kronolojisi

BALIKESİR KRONOLOJİSİ 

Balıkesir çevresinde bulunan pek çok höyük, iskan edilmiş mağara ve düz yerleşim yeri, bilinmeyen çok eski zamanlardan Milattan Önce 8000-3000 yılları arasında yerleşilmiş olduğunu gösteren bulgular içermektedir. Yortan Mezarlığı’nda yapılan çalışmalar sonucunda bir mezar kültü ortaya çıkarılmıştır. Hitit metinlerinde ASSUVA diye anılan Batı Anadolu’nun bu bölgesi Antik çağda MYSIA diye anılmıştır.

MÖ 8000-3000… Balıkesir çevresinde bulunan pek çok höyük, iskân edilmiş mağara ve düz yerleşim yerinde yapılan araştırmalarda ele gecen bulgular, buralarda bilinmeyen çok eski zamanlardan yılları arasında yerleşilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada Yortan Mezarlığı’nda yapılan çalışmalar, burada bir mezar kültü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yortan Mezarlığı Balıkesir ili, Kırkağaç ilçesinin 16,5 km kuzeydoğusunda mezarlık. 1900-1901 Yıllarında P.Goudin ve M. Victor Chapot tarafından başlatılan kazılar, sonra K. Bittel tarafından sürdürüldü. K. Bittel’in Babaköy’de yaptığı sistemli kazılar sonucu, Yortan mezarlık kültürü hakkında bilgiler elde ediidi. Mezarlıkta ölüler, küpler içine gömülüdür. Bazı küplerin içine iki ceset konulmuştur. Yere paralel olarak yatırılan bu küplerin hepsinin ağızları doğuya, dipleri batıya doğrudur; küp ağızları düz yassı taşlarla kapatılmıştır. Hoker durumundaki ölülere ait hediyeler küplerin iç ve dışında konulmuştur. Bütün mezarlar Erken ve Orta Tunç çağma aittir.

MÖ 3000-1200… Bölgede farklı diller konuşan Pelasg ve Leleg kolonilerinin kurulması

MÖ 1800-1250… Antik Çağda İda diye anılan Kazdağının eteklerinde efsanevi Truva savaşı yaşanması

MÖ 1200… Anadolu’nun batısındaki halkların başlattığı “Deniz Kavimleri Göçü” önlerine gelen her şeyi yakıp yıkarak ilerlemesi

MÖ 790… Miletoslu göçmenlerin Kyzikos ve Prokonnes’te koloniler kurması

MÖ 680… Kyzikos’a büyük bir Miletos göçmen grubunun daha gelmesi

MÖ IV. Yüzyıldan itibaren… Bölgenin Pers istilasına uğraması, Misyalılar ağır vergiler nedeniyle sık sık isyan etmeleri

MÖ 546-547… Persler Atina tarafını tutan bütün Adramytionluları öldürmeleri

MÖ 500… Persler’e karşı ortaya çıkan İonia ayaklanmasına bölge kentlerinin de katılması.

MÖ 494… İonia isyanının bastırıldıktan sonra Mysia’da bulunan kentlerin de cezalandırılması

M.Ö. 480’de Pers İmparatoru Kserkses Yunanistan üzerine sefere çıkarken Mysia bölgesinden geçti (Marathon Savaşı).

M.Ö. 478-477 Mysia kıyılarındaki şehir devletleri de Attika-Delos deniz birliğine katıldılar.

M.Ö. 410 Kyzikos’u saran Persler’e karşı yardıma gelen Atinalı Alkibiades Bandırma Körfezi’nde yaptığı deniz savasını kazandı.

MÖ 334 yılından sonra… Büyük İskender’in yani Makedonya Krallığının egemenliği altına girmesi

MÖ 2. Yy. Apias Pediun’da (Balıkesir ovası) geçirdiği başarılı bir ayı avı sonrası, bu av anısına bir kent kurulmasını emretmesi, kurulan kente İmparatorun ismine atfen Hdrianoutheria (Balıkesir) adının konması ve kent kuruluşunu takiben kısa sürede sikke darbı gerçekleştirilmesi

MS 395… Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla kentin idaresinin Doğu Roma yani Bizans’a geçmesi, kent piskoposluk merkezi haline gelmesi

670–678 arası Arap idaresinde kaldıysa da Bizans’ın şehri tekrar kontrolü altına alması

1525 Çekirge istilası

1296… Balıkesir ve çevresine beraberindeki büyük bir Türkmen grubu ile gelen Karesi(Kara İsa) Bey bağımsızlığını ilan ederek Karesi Beyliği’ni kurması. Bölgenin,  Anadolu Selçuklu Devleti’nin nüfuzlu komutanlarından Karesi Bey’in ismiyle anılmaya başlaması

1345… Karesi Beyliğinin büyük bir kısmının Osmanlı hakimiyetine girmesi

1818… Karesi sancağının Hüdavendigar Kocaeli eyaletine bağlanması

1845… Karesi sancağının Manisa ile birleşmesi

15 Mayıs 1919… Yunan kuvvetlerinin İzmir’i işgali

17 Mayıs 1919… 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’i işgal etmesiyle Balıkesir’de  yas ilan edilmesi

28 Mayıs 1919… Yunanlılar Ayvalık’ı işgal etmesi

29 Mayıs 1919… Ayvalık cephesinin kurulması

27 Haziran-13 Temmuz 1919… I. Balıkesir Kongresinin Mehmet Vehbi Bolak başkanlığında toplanması, “Heyet-i Merkeziye” başkanlığına Hacim Muhittin Beyin seçilmesi

26-30 Temmuz 1919… II. Balıkesir Kongresi

16-25 Ağustos 1919… Alaşehir Kongresi

16 Eylül 1919… III. Balıkesir Kongresi

19 Kasım 1919… IV. Balıkesir Kongresi, Redd-i İlhak Cemiyeti’nin  adının Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirilmesi

10 Mart 1919… V. Balıkesir Kongresi

30 Haziran 1920… Yunan işgali

3 Eylül 1922… Burhaniye’nin kurtuluşu

4 Eylül 1922… Bigadiç’in kurtuluşu

5 Eylül 1922… Susurluk’un kurtuluşu

6 Eylül 1922… Balıkesir’in kurtuluşu

9 Eylül 1922… Edremit’in kurtuluşu

14 Eylül 1922… Manyas’ın kurtuluşu

15 Eylül 1922… Ayvalık ve Bandırma’nın kurtuluşu

 

Aktif : 0 Ziyaretçi Bugün : 0 Ziyaretçi Dün : 23 Ziyaretçi Bu Ay : 1904 Ziyaretçi Bu Yıl : 3875 Ziyaretçi